Schön!

2016

Photography  Jin & Dana

Fashion Gia Seo

Rachel Trachtenburg

-Yellow Mongolian Lamb Skin Shoes by David Ferreira